top of page

Takedown

Voordat ik een foto publiceer op deze site, vraag ik natuurlijk eerst toestemming aan de persoon die op de foto staat. Nu kan het zijn dat je achteraf toch niet liever met je gezicht op deze website terechtkomt. Sta jij op een foto ergens op deze site en heb je dat liever niet? Dat is natuurlijk geen enkel probleem. Stuur een e-mail naar mickvanhesteren@gmail.com en leg je situatie uit. Dan kunnen we dit samen oplossen.

bottom of page